یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای روانشناسی
تهران

بهترین دکترای روانشناسی تهران

دکتر زهره انوشه
 • دکتر زهره انوشه

 • تخصص:

  دکترای روانشناسی

 • تهران- میدان ونک، چهارراه جهان کودک، اول خیابان جردن، برج امیر پرویز، طبقه سوم، واحد 34
دکتر انیس جهانبازی
 • دکتر انیس جهانبازی

 • تخصص:

  دکترای روانشناسی

 • استان تهران، شهر تهران، تهران خیابان دکتر شریعتی. بالاتر از تقاطع ظفر، مرکز نوروفیدبک آلومینا
دکتر حمزه گنجی
 • دکتر حمزه گنجی

 • تخصص:

  دکترای روانشناسی

 • استان تهران، شهر رودهن، دانشگاه آزاد واحد رودهن،دانشکده روانشناسی