drSaina-icon

اپلیکیشن دکتر ساینا

دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به پزشکان

×

دانلود اپلیکیشن

تست اختلال دو قطبی آنلاین

تست اختلال دو قطبی آنلاین

آیا دچار اختلال دو قطبی هستید؟ با انجام یک تست کوتاه به صورت آنلاین درمورد اختلال دو قطبی، از این موضوع اطمینان حاصل کنید.

شروع تست
از ﺷرکت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺴﺖ دﭼﺎر اختلال دو قطبی ﻫﺴﺘﻨﺪ
"افراد بدون اختلال دوقطبی نیز نوسانات خلقی را تجربه می‌کنند. این تغییرات خلقی معمولاً از چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. همچنین، این تغییرات معمولاً با درجه شدید تغییر رفتار یا مشکل در روال‌های روزمره و تعاملات اجتماعی که افراد مبتلا به اختلال دوقطبی در طول دوره‌های خلقی نشان می‌دهند، همراه نیستند. اختلال دوقطبی می‌تواند روابط فرد با عزیزان وی را مختل کند و باعث ایجاد مشکل در کار یا رفتن به مدرسه شود اختلال دوقطبی می‌تواند باعث اختلال شدید در زندگی فرد شود، اما تأثیر آن بین افراد متفاوت است. با درمان و حمایت مناسب، بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری، زندگی کامل و پرباری خواهند داشت"
تست اختلال دو قطبی آنلاین
در اختلال دوقطبی، دوره‌های تغییر سریع خلق و خوی بالا و پایین از یک الگوی مشخص پیروی نمی‌کنند. ممکن است شخصی قبل از اینکه به حالت مخالف تغییر حالت دهد چندین بار حالت خلقی یکسانی (افسرده یا شیدایی) را احساس کند. درمان بسیاری از افراد مبتلا به اختلال دوقطبی را قادر می‌سازد تا زندگی کامل و پرباری داشته باشند. درمان به فرد کمک می‌کند تا احساس بهتری داشته باشد و مصرف داروهای خود را متوقف کند. شروع تست