یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای روانشناسی
آذربایجان شرقی

بهترین دکترای روانشناسی آذربایجان شرقی

دکتر سهیلا کریم زاد شریفی
  • دکتر سهیلا کریم زاد شریفی

  • تخصص:

    دکترای روانشناسی

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان بهار، روبروی پارک بانوان، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری