یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
اصفهان

بهترین دکتر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اصفهان

دکتر رسول سلیمانی
  • دکتر رسول سلیمانی

  • تخصص:

    کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  • اصفهان - نجف آباد، خیابان امام شرقی، بعد از چهارراه شهرداری، مجتمع پارسیان، طبقه 3، واحد 3