یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص اعصاب و روان
بوشهر

بهترین متخصص اعصاب و روان استان بوشهر

دکتر تیفا یکتانژاد
 • دکتر تیفا یکتانژاد

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ امام،مجتمع درمانی محمد رسول ا...
دکتر شهلا بحرینی
 • دکتر شهلا بحرینی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان سنگی، ساختمان پزشکان پارس، طبقه دوم
دکتر هومان سلیمی پور
دکتر هومان سلیمی پور
دکتر مونا ارشادی
 • دکتر مونا ارشادی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ، ساختمان پزشکان دی
دکتر عبداله فتاح
 • دکتر عبداله فتاح

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران، ساختمان پزشکان نوید 2
دکتر فریبا فغانی
 • دکتر فریبا فغانی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان شهید چمران ساختمان پزشکان دی
دکتر رضا وحید گل محمدی
دکتر فاطمه خسروزادگان
دکتر مصطفی خرم رودی
 • دکتر مصطفی خرم رودی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، روبروی یگان ویژه سابق ، ساختمان پزشکان پارس