یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
قلب و عروق

پزشکان متخصص قلب و عروق خراسان رضوی

مهدی عمادزاده‌
 • مهدی عمادزاده‌

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، قائم‌
مهرداد صادقی اردوبادی
هاشم‌ دانش‌ ثانی
 • هاشم‌ دانش‌ ثانی

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، 3راه‌جم‌ ساختمان‌19
هاشم‌ مهدیزاده‌
 • هاشم‌ مهدیزاده‌

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، بعد چهارراه دکترا
هدایت‌ فاتحی
 • هدایت‌ فاتحی

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، چمران، ساختمان‌پزشکان‌
هوشنگ‌ فروهر
 • هوشنگ‌ فروهر

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مدرس، بالای داروخانه رضا
یوسف‌ اخوین‌
 • یوسف‌ اخوین‌

 • تخصص:
  متخصص قلب وعروق
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، سجاد، چ‌ بزرگمهر
محمدحسین صادقی
53 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها