یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کرونا
خراسان رضوی

بهترین دکتر کرونا خراسان رضوی

دکتر داود عطاران‌
دکتر رجبعلی اصغری
 • دکتر رجبعلی اصغری

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بهار، فلکه برق، اول بهار
دکتر رحمت‌ اله‌ مختاری
دکتر رحمت‌ اله‌ مختاری
دکتر ژاله‌ شریعتی
 • دکتر ژاله‌ شریعتی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خواجه‌ربیع‌44
دکتر ژاله‌ شریعتی
 • دکتر ژاله‌ شریعتی

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی و مفاصل

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، عارف‌2
دکتر سعید موسوی زاده جزایری
دکتر سعید یزدچیان‌
 • دکتر سعید یزدچیان‌

 • تخصص:

  متخصص داخلی,فوق تخصص بیماری های گوارش ، کبد و آندوسکوپی

 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه، قبل‌م‌ تقیآباد
دکتر غلامحسن سنگ‌ چولی
دکتر سید جواد قریشی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کرونا