یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کرونا
اصفهان

بهترین دکتر کرونا اصفهان

دکتر شهناز شجاعت
 • دکتر شهناز شجاعت

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه ،جنب داروخانه سپاهان ،مجتمع پزشکی
دکتر علیرضا امامی
دکتر علیرضا امامی نایینی
دکتر فرشته فارغی نایینی
 • دکتر فرشته فارغی نایینی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه روبروی داروخانه الزهرا ساختمان داریوش طبقه اول
دکتر فریدون سهرابی
دکتر قدرت اله ابراهیمیان طادی
دکتر کامران جاودان
 • دکتر کامران جاودان

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • اصفهان - خیابان طیب - روبروی خیابان میرداماد - جنب پمپ بنزین - ساختمان مهتاب نو - طبقه 3 - واحد 18
دکتر کتایون طایری
 • دکتر کتایون طایری

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شیخ مفید مجتمع آسمان شماره 8
دکتر مجتبی رستمی
 • دکتر مجتبی رستمی

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شمس آبادی، خیابان پارس، مجتمع مریم
دکتر مجتبی رستمی جلیلیان
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کرونا