یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کرونا
خراسان جنوبی

بهترین دکتر کرونا خراسان جنوبی

دکتر سعید احمدی
دکتر آزاده ابراهیم زاده
 • دکتر آزاده ابراهیم زاده

 • تخصص:

  متخصص عفونی

 • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان طالقانی، خیابان مفتح مجتمع پزشکی رازی
دکتر زهره آذرکار
دکتر حمید کارگر
 • دکتر حمید کارگر

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، میلان روبروی بیمارستان امام رضا ( ع ) – مجتمع پزشکی قائم
دکتر سید جمیل هاشمی
 • دکتر سید جمیل هاشمی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، میدان امام، اول بازار، کوچه بانک صادرات مرکزی پلاک 5
دکتر سید محمدناصر حسینی
دکتر علیرضا محمودی راد
 • دکتر علیرضا محمودی راد

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان طالقانی، طالقانی 3 مجتمع پزشکی کیمیا واحد 6
دکتر کاظم چاجی
 • دکتر کاظم چاجی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان طالقانی، طالقانی 7 جنب بیمارستان امام رضا ( ع )
دکتر محمد حسین ناصری
 • دکتر محمد حسین ناصری

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان طالقانی، طالقانی 7 ساختمان آقای خرم نژاد
دکتر محمد رضا رضوانی
 • دکتر محمد رضا رضوانی

 • تخصص:

  متخصص داخلی

 • استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خیابان طالقانی، خیابان مفتح مجتمع پزشکی رازی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کرونا