یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کلینیک گوارش
خوزستان

بهترین دکتر کلینیک گوارش خوزستان

دکتر اسکندر حاجیانی
 • دکتر اسکندر حاجیانی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های گوارش و کبد

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ، مجتمع قائم
دکتر نوذر درستانی
 • دکتر نوذر درستانی

 • تخصص:

  متخصص بیماری های گوارش و کبد

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ
دکتر سید هاشم میرمومن
 • دکتر سید هاشم میرمومن

 • تخصص:

  متخصص بیماری های گوارش و کبد

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، نبش خیابان خوانساری
مشاوره انلاین با بهترین متخصص کلینیک گوارش