یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلو شیپ تخصصی آنکولوژی زنان
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر فلو شیپ تخصصی آنکولوژی زنان آذربایجان شرقی

دکتر فاطمه نظری
  • دکتر فاطمه نظری

  • تخصص:

    متخصص زنان و زایمان,فلو شیپ تخصصی آنکولوژی زنان

  • آذربایجان شرقی - تبریز - کمربندی میانی - جنب روگذر پیشقدم - ساختمان پلی کلینیک سلامت - طبقه 4