یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص قلب وعروق
چهارمحال بختیاری

بهترین متخصص قلب وعروق استان چهارمحال بختیاری

دکتر امید رفیع زاده قهدریجانی
دکتر شیرین هنربخش
 • دکتر شیرین هنربخش

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان چهارمحال و بختیاری، شهر بروجن، بلوار شهید بنائی،روبروی اورژانس
دکتر فاطمه عباسیان
 • دکتر فاطمه عباسیان

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد، خیابان12محرم، روبروی مجتمع امام صادق، ساختمان بهرام
دکتر محمدرضا اخباری
 • دکتر محمدرضا اخباری

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان چهارمحال و بختیاری، شهر لردگان، خیابان ولیعصر (عج)، کوی پزشکان روبروی آزمایشگاه بقراط
دکتر منصور مفتخر
 • دکتر منصور مفتخر

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد، مجتمع پزشکی بزرگمهر