یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص قلب وعروق
مازندران

بهترین متخصص قلب وعروق استان مازندران

دکتر سمیه اسماعیلی
دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی
دکتر مهدی صالحی
 • دکتر مهدی صالحی

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • مازندران- ساری- خیابان فرهنگ- ساختمان شهریار3- واحد302
دکتر اعظم حسین زاده
 • دکتر اعظم حسین زاده

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان مازندران، شهر بابلسر، میدان بسیج بلوار شریفی ساختمان سیمیا طبقه اول واحد 103
دکتر الهام عمرانی
 • دکتر الهام عمرانی

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان مازندران، شهر تنکابن، خ امام روبروی بانک سپه مرکزی کوچه دکتر بهادری ساختمان حکیم طبقه اول
دکتر حبیب اله مصطفی لو
 • دکتر حبیب اله مصطفی لو

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان مازندران، شهر بابل، میدان طالقانی پلی کلینیک تخصصی ساختمان پزشکان
دکتر حسین میلانی
 • دکتر حسین میلانی

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان مازندران، شهر ساری، خ فرهنگ، روبروی استادیوم
دکتر حمیدرضا شیرزادی
 • دکتر حمیدرضا شیرزادی

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان مازندران، شهر بابل، 4 راه فرهنگ ساختمان پزشکان فارابی طبقه 2
دکتر خسرو عموزاده عمرانی
دکتر رقیه پورکیا
 • دکتر رقیه پورکیا

 • تخصص:

  متخصص قلب وعروق

 • استان مازندران، شهر آمل، سبزه میدان روبروی مخابرات کوچه