یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص قلب وعروق
آذربایجان غربی

بهترین متخصص قلب وعروق آذربایجان غربی

دکتر حسن سقط فروش
  • دکتر حسن سقط فروش

  • تخصص:

    متخصص قلب وعروق

  • استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، خیام شمالی کوی خان بابا خان – ساختمان پزشکان خیام