drSaina-icon

اپلیکیشن دکتر ساینا

دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر به پزشکان

×

دانلود اپلیکیشن

یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
رادیولوژی و سونوگرافی
یزد

������������ �������� ������������������ �� ������������������ ������

دکتر رضا نفیسی مقدم
  • دکتر رضا نفیسی مقدم

  • تخصص:

    رادیولوژی و سونوگرافی

  • استان یزد، شهر یزد، خیابان فرخی، کوچه دوم، شهید دانی، پلاک 8
دکتر سعید نیلچی
  • دکتر سعید نیلچی

  • تخصص:

    رادیولوژی و سونوگرافی

  • استان یزد، شهر یزد، بلوار جمهوری، کوچه نسیم، پلاک 40
دکتر عبدالرضا صدرارحامی
دکتر محمد زارع مهرجردی
دکتر محمدهادی سالاری
دکتر محمود دکرت فالح تفتی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص رادیولوژی و سونوگرافی