یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
یزد
رادیولوژی و سونوگرافی

پزشکان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی یزد

رضا نفیسی مقدم
 • رضا نفیسی مقدم

 • تخصص:
  رادیولوژی و سونوگرافی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان فرخی، کوچه دوم، شهید دانی، پلاک 8
سعید نیلچی
 • سعید نیلچی

 • تخصص:
  رادیولوژی و سونوگرافی
 • استان یزد، شهر یزد، بلوار جمهوری، کوچه نسیم، پلاک 40
عبدالرضا صدرارحامی
 • عبدالرضا صدرارحامی

 • تخصص:
  رادیولوژی و سونوگرافی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان فرحی، مرکز پزشکی شهید رهنمون
محمد زارع مهرجردی
 • محمد زارع مهرجردی

 • تخصص:
  رادیولوژی و سونوگرافی
 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، رادیولوژی رازی
محمدهادی سالاری
 • محمدهادی سالاری

 • تخصص:
  رادیولوژی و سونوگرافی
 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، روبروی بیمه ایران
محمود دکرت فالح تفتی
 • محمود دکرت فالح تفتی

 • تخصص:
  رادیولوژی و سونوگرافی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام، کوچه برخوردار، رادیولوژی فلاح
6 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها