یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
رادیولوژی و سونوگرافی
فارس

بهترین دکتر رادیولوژی و سونوگرافی فارس

دکتر کریم وصال
  • دکتر کریم وصال

  • تخصص:

    رادیولوژی و سونوگرافی

  • استان فارس، شهر شیراز، بیمارستان نمازی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص رادیولوژی و سونوگرافی