یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
سلامت جنسی
یزد

بهترین متخصص سلامت جنسی یزد

دکتر مهدیه کمالی
دکتر ابوالحسن اخوان تفتی
 • دکتر ابوالحسن اخوان تفتی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، جنب بیمارستان دکتر مجیبیان
دکتر اعلم عالمگیر
 • دکتر اعلم عالمگیر

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
دکتر افسر طباطبایی
 • دکتر افسر طباطبایی

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، کوچه فاطمیه، روبروی مخابرات، طبقه دوم
دکتر امیرحسین امیرحیدری
 • دکتر امیرحسین امیرحیدری

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( اورولوژی )

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، خیابان حافظ، کوی لادن، کوچه نغمه
دکتر بتول توکلی
 • دکتر بتول توکلی

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، ساختمان پزشکان رازی
دکتر جعفر پسران
 • دکتر جعفر پسران

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان یزد، شهر یزد، بلوار 17 شهریور، بالاتراز داروخانه دکتر روستا
دکتر جواد جوادی
 • دکتر جواد جوادی

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی
دکتر رباب داور
 • دکتر رباب داور

 • تخصص:

  متخصص زنان و زایمان

 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، مجتمع پزشکی پاستور