یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
سلامت جنسی
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر سلامت جنسی آذربایجان شرقی

دکتر امین باقری شیره جین
 • دکتر امین باقری شیره جین

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- خیابان آزادی - مابین چهارراه شهید منتظری و حافظ - بیمارستان سینا
دکتر الهام جهان تابی
دکتر محسن محمد رحیمی
دکتر مرتضی اسدی
دکتر بابک فرهت
 • دکتر بابک فرهت

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، ولیعصر ، نبش خیابان سعدى ( روبروى مسجد الصادق ) ، ساختمان جهان سیر
دکتر افشار زمردی
 • دکتر افشار زمردی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، کلینیک شماره 2
دکتر افشار زمردی
 • دکتر افشار زمردی

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، نرسیده به باغشمال، س آبان، طبقه6
دکتر امیرحسن انسان نژاد
 • دکتر امیرحسن انسان نژاد

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17شهریورجدید، روبروی آزمایشگاه مهر، مجتمع سینا
دکتر امیرعلی جواهری پور
 • دکتر امیرعلی جواهری پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان بهار، کلینیک فجر 2
دکتر امیرعلی جواهری پور
 • دکتر امیرعلی جواهری پور

 • تخصص:

  متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی )

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، 17 شهریور جدید،روروی مقصودیه،ساختمان صدرا
مشاوره انلاین با بهترین متخصص سلامت جنسی