یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
بیهوشی

بهترین متخصص بیهوشی

دکتر ابوالحسن سادات رضاعی
دکتر ابوالحسن فدایی
 • دکتر ابوالحسن فدایی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه مادر و کودک غدیر
دکتر ابوالفضل حسین زاده
 • دکتر ابوالفضل حسین زاده

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 14، 17 شهریور، خ. ابن سینا، م. کلانتری، خ. کرمان، بیمارستان مردم
دکتر ابوالفضل حسین زاده
 • دکتر ابوالفضل حسین زاده

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 14، 17 شهریور، خ. ابن سینا، م. کلانتری، خ. کرمان، بیمارستان مردم
دکتر ابوالفضل سرو
 • دکتر ابوالفضل سرو

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، بیمارستان امام خمینی
دکتر ابوالفضل عرفانی راد
 • دکتر ابوالفضل عرفانی راد

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، بیمارستان مدرس
دکتر ابوالفضل غلامرضایی
دکتر ابوالفضل مقدس زاده
دکتر ابوالقاسم امیری
 • دکتر ابوالقاسم امیری

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان ایتالیا، بیمارستان مصطفی خمینی
دکتر اتابک نجفی
 • دکتر اتابک نجفی

 • تخصص:

  متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا
مشاوره انلاین با بهترین متخصص بیهوشی