یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
پزشکی قانونی

پزشکان متخصص پزشکی قانونی خوزستان

امیر دیبایی
  • امیر دیبایی

  • تخصص:
    متخصص داخلی (کارشناس پزشکی قانونی)
  • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس بین خیابان 15و16
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها