یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
علوم آزمایشگاهی
کرمان

بهترین دکتر علوم آزمایشگاهی کرمان

دکتر محمدمهدی محمدی
  • دکتر محمدمهدی محمدی

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان کرمان ، شهر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ، اداره امور آزمایشگاهها، آزمایشگاه رفرانس
مشاوره انلاین با بهترین متخصص علوم آزمایشگاهی