یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
علوم آزمایشگاهی
خراسان رضوی

بهترین دکتر علوم آزمایشگاهی خراسان رضوی

دکتر مهدی نیک فرجام
  • دکتر مهدی نیک فرجام

  • تخصص:

    دکترای علوم آزمایشگاهی

  • استان خراسان رضوی، شهر تایباد، میدان وحدت، آزمایشگاه دکتر نیک فرجام
مشاوره انلاین با بهترین متخصص علوم آزمایشگاهی