یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب
گیلان

بهترین فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب گیلان

دکتر ارسلان سالاری
  • دکتر ارسلان سالاری

  • تخصص:

    فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب

  • استان گیلان ، شهر رشت، گلسار ، بلوار نماز ، بالای فروشگاه سناتور ، ساختمان جرجانی
دکتر ارسلان سالاری
  • دکتر ارسلان سالاری

  • تخصص:

    فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب

  • استان گیلان ، شهر رشت، گلسار ، بلوار نماز ، بالای فروشگاه سناتور ، ساختمان جرجانی