یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب
خوزستان

بهترین فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب خوزستان

دکتر حکیمه سعادتی فر
  • دکتر حکیمه سعادتی فر

  • تخصص:

    متخصص قلب وعروق,فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب

  • استان خوزستان، شهر دزفول، خیابان طالقانی کوچه شهربانی سابق
دکتر مهرداد اسماعیلی
  • دکتر مهرداد اسماعیلی

  • تخصص:

    متخصص قلب وعروق,فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب

  • استان خوزستان، شهر ماهشهر، خ منتظری، کوچه اردیبهشت