یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای علوم آزمایشگاهی

پزشکان دکترای علوم آزمایشگاهی

داود بهروان
 • داود بهروان

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان تهران، شهر تهران، میدان بهارستان، بیمارستان شهید معیری
رحیم حسنی شفیق
 • رحیم حسنی شفیق

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان البرز، شهر کرج، میدان مرکزی، اول خیابان چالوس، آزمایشگاه ابن سینا
صادق زرین نعل
 • صادق زرین نعل

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان هرمزگان، شهر میناب، بلوار امام خمینی، آزمایشگاه سینا
محمدرضا عابدی
 • محمدرضا عابدی

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، خیابان مصطفی خمینی، آزمایشگاه رازی
محمدشهرام نوروزی
 • محمدشهرام نوروزی

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان اردبیل، شهر گرمی، خیابان امام خمینی، آزمایشگاه دکتر نوروزی
محمدمهدی محمدی
 • محمدمهدی محمدی

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان کرمان ، شهر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ، اداره امور آزمایشگاهها، آزمایشگاه رفرانس
مریم طارمی
 • مریم طارمی

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان کیکاووس، بیمارستان رجایی
مهدی نیک فرجام
 • مهدی نیک فرجام

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان خراسان رضوی، شهر تایباد، میدان وحدت، آزمایشگاه دکتر نیک فرجام
مهرنوش داودی
 • مهرنوش داودی

 • فوق تخصص:
  دکترای علوم آزمایشگاهی
 • استان تهران، شهر تهران، خیابان شریعتى، خیابان خواجه نظام، کوى بوریانی، پلاک 115
9 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها