یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
جراحی پلاستیک و زیبایی

پزشکان متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی خوزستان

حسن رستگار
 • حسن رستگار

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان، طالقانی، بین خیابان مسلم و خیابان شریعتی
عبدالعظیم قلمبر
 • عبدالعظیم قلمبر

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، نبش خیابان دهم
عبداله عباسی
 • عبداله عباسی

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، پاساژ کرامه
علی بیژنی
 • علی بیژنی

 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ
رضا فیروزیان نژاد
 • رضا فیروزیان نژاد

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی شرقی، نبش خیابان خاقانی
رضا فیروزیان نژاد
 • رضا فیروزیان نژاد

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، سلمان فارسی،خ کتانباف،بین خ نادری و کافی،مجتمع پزشکی سینا، طبقه 2
مهران گلبهار
 • مهران گلبهار

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی خیابان مسلم جنب کلیسا مجتمع کسری
مهران گلبهار
 • مهران گلبهار

 • تخصص:
  متخصص کودکان
 • فوق تخصص:
  فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، چهارراه نادری،خ مسلم،جنب کلیسا،مجتمع پزشکی کسری،طبقه دوم
پوریا نظرآقایی
 • پوریا نظرآقایی

 • تخصص:
  متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس،خ میهن
9 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها