یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ جراحی نوزادان و کودکان
فارس

بهترین دکتر فلوشیپ جراحی نوزادان و کودکان فارس

دکتر محمد رضا آذر پیرا
  • دکتر محمد رضا آذر پیرا

  • تخصص:

    متخصص ارتوپدی,فلوشیپ جراحی نوزادان و کودکان

  • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه شهید مطهری , درمانگاه مادر و کودک غدیر