یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی قلب
خوزستان

بهترین فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی قلب خوزستان

دکتر عبدالعلی احسانی
  • دکتر عبدالعلی احسانی

  • تخصص:

    متخصص قلب وعروق,فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی قلب

  • استان خوزستان، شهر اهواز، سلمان فارسی،مجتمع کارون،طبقه اول،واحد یک