یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
آسیب شناسی (پاتولوژی)
لرستان

بهترین دکتر آسیب شناسی پاتولوژی لرستان

دکتر امیر خرم
  • دکتر امیر خرم

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • لرستان - شهر نورآباد - بلوار امام پاساژ رضا-آزمایشگاه پاتوبیولوژی خصوصی حجت
    آزمایشگاه کاخال در شهر پردیس بلوار سفیر امید ابتدای خ کاظمی مجتمع تجاری خاتم طبقه سوم
مشاوره انلاین با بهترین متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)