یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
آسیب شناسی (پاتولوژی)
خراسان شمالی

بهترین دکتر آسیب شناسی پاتولوژی خراسان شمالی

دکتر حمیدرضا فرزندیان
  • دکتر حمیدرضا فرزندیان

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، خیابان طالقانی غربی 31، ساختمان گلها، آزمایشگاه دکتر فرزندیان
مشاوره انلاین با بهترین متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)