یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشکی هسته ای
تهران

بهترین دکتر پزشکی هسته ای تهران

دکتر اصغر خان چرلی
 • دکتر اصغر خان چرلی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان کارگر، بیمارستان شریعتی، موسسه پزشکی هسته ای
دکتر برزو رشیدی
 • دکتر برزو رشیدی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان پیروزی، روبروی خیابان سوم، پلاک 885
دکتر پیام فرهادنیا
دکتر جواد اسماعیلی
 • دکتر جواد اسماعیلی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان قریب، مقابل بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
دکتر حسن فرید
 • دکتر حسن فرید

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان بهار شمالی، جنب اداره برق، شماره 20
دکتر حمیدرضا سلیمانی ابیانه
دکتر سعید زنگنه
 • دکتر سعید زنگنه

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، بیمارستان شفایحیائیان
دکتر سید حسن فیروزآبادی
 • دکتر سید حسن فیروزآبادی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان آزادی، چهارراه نواب، مرکز پزشکی هسته ای سینا
دکتر سینا ایزدیار
 • دکتر سینا ایزدیار

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان قریب، مقابل بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
دکتر شهریار صادقی
 • دکتر شهریار صادقی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان بهار
مشاوره انلاین با بهترین متخصص پزشکی هسته ای