یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پزشکی هسته ای
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر پزشکی هسته ای آذربایجان شرقی

دکتر اسماعیل قری پاپاق
 • دکتر اسماعیل قری پاپاق

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، انتهای خیابان دانشگاه، بیمارستان امام خمینی
دکتر شهرام دبیری اسکویی
 • دکتر شهرام دبیری اسکویی

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، تقاطع خیابان طالقانی و خیابان شریعتی
دکتر یعقوب میرغفاری
 • دکتر یعقوب میرغفاری

 • تخصص:

  متخصص پزشکی هسته ای

 • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، انتهای خیابان دانشگاه، بیمارستان امام خمینی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص پزشکی هسته ای