یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پرتو درمانی (رادیوتراپی)
خراسان جنوبی

بهترین دکتر پرتو درمانی رادیوتراپی خراسان جنوبی

دکتر احمدرضا سبزاری
  • دکتر احمدرضا سبزاری

  • تخصص:

    متخصص رادیو آنکولوژی

  • خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - بیمارستان ایرانمهر
مشاوره انلاین با بهترین متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)