یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
پرتو درمانی (رادیوتراپی)
آذربایجان شرقی

بهترین دکتر پرتو درمانی رادیوتراپی آذربایجان شرقی

دکتر فرشاد سیدنژاد
  • دکتر فرشاد سیدنژاد

  • تخصص:

    متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، بیمارستان امام خمینی، دپارتمان رادیوتراپی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)