یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
همدان

بهترین فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی همدان

دکتر مهدی علیزاده حسن کیاده
دکتر بهرام گروسی
  • دکتر بهرام گروسی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

  • استان همدان ، شهر نهاوند، خ ابوذر، پاساژ نیک انجام
دکتر پرویز محمدی
  • دکتر پرویز محمدی

  • تخصص:

    متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

  • استان همدان ، شهر تویسرکان، خیابان شهید باهنر، روبروی بانک رفاه