یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
یزد
متخصص جراحی

پزشکان متخصص جراحی یزد

احمد کبیر
 • احمد کبیر

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان شهید رجایی، خیابان ایرانشهر، روبروی دبیرستان ایرانشهر
جلیل شریعت یزدی
 • جلیل شریعت یزدی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، میدان بعثت، ابتدای خیابان قیام
حاجب مرتاض
 • حاجب مرتاض

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان کاشانی، نرسیده به پارک 7 تیر، روبروی بیمارستان دکتر مرتاض
حسین حاجی صادقی زاده
حسین حجت
 • حسین حجت

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان دهم فروردین، کوچه شهید فتوحی، پلاک 128
سعید کارگر
 • سعید کارگر

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، بلوار طالقانی، مجتمع پزشکی رازی
سید علی طیبی
 • سید علی طیبی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
سید محمد میرغنی زاده
سید محمدجلیل ابریشم
 • سید محمدجلیل ابریشم

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، بلوار منتظرقائم، چهارراه مهدیه، جنب داروخانه دکتر امامزاده ای
سید محمود موسوی بیوکی
سید مصطفی شیریزدی
 • سید مصطفی شیریزدی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، میدان شهید بهشتی، خیابان فرخی، روبروی داروخانه شهید چمران
شهین حاجی قاسمعلیان
 • شهین حاجی قاسمعلیان

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان خرمشهر، روبروی مرکز پیش دانشگاهی شهید زینی
عباس مدیر
 • عباس مدیر

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کوچه روشن
علی محمد شهراد
 • علی محمد شهراد

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان یزد، شهر یزد، خیابان دهم فروردین، کوچه زینی
علیرضا احمدی رکن آبادی
20 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها