یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خوزستان
متخصص جراحی

پزشکان متخصص جراحی خوزستان

نصرالله استادیان
 • نصرالله استادیان

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان مولوی، نبش خیابان سیروس
اسماعیل شیرزادگان
اسماعیل مشهدی زاده
 • اسماعیل مشهدی زاده

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی بین حافظ و نوذر ساختمان هیوند
امیراحمد سلماسی
 • امیراحمد سلماسی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، نبش مجتمع فردوسی
بهرام چهرازی
 • بهرام چهرازی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی خیابان علم الهدی مجتمع پزشکان مهر
بهرام فتحی
 • بهرام فتحی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، بین خیابان فردوسی و خیابان حافظ
پروین محمدی
 • پروین محمدی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی خیابان خوانساری ساختمان پزشکی مهرگان
جواد پی سپار
 • جواد پی سپار

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، بین خیابان حافظ و خیابان کتانباف
حسن عظمایی
 • حسن عظمایی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیان پارس، بین خیابان دوم و سوم غربی
حسین مرتضوی
 • حسین مرتضوی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی خیابان مسلم جنوبی مجتمع پزشکی جندی شاپور
حسین مینایی
 • حسین مینایی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان سعدی، روبروی حسینیه اعظم
وحید دستگردی
 • وحید دستگردی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان بنی هاشم، نبش خیابان زینب
سرمست شوشتری
 • سرمست شوشتری

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، خیابان شهید غفاری، ساختمان عصاره
سید محمدرضا ملایکه
 • سید محمدرضا ملایکه

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، زیتون کارمندی فلکه چیتا خیابان حجت مجتمع پزشکی شعله
سید محمود جهرمی
 • سید محمود جهرمی

 • تخصص:
  متخصص جراحی
 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، نبش خیابان حافظ
73 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها