یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
جراحی
کردستان

بهترین دکتر جراحی کردستان

دکتر بهادر اشیدری
دکتر ناهید صوفی
  • دکتر ناهید صوفی

  • تخصص:

    متخصص جراحی

  • استان کردستان، شهر سنندج، خیابان فردوسی، نرسیده به سه راه نمکی
مشاوره انلاین با بهترین متخصص جراحی