یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی عروق و تروما
اصفهان

بهترین دکتر فوق تخصص جراحی عروق و تروما اصفهان

دکتر مرتضی شاه بندری
  • دکتر مرتضی شاه بندری

  • تخصص:

    متخصص جراحی,فوق تخصص جراحی عروق و تروما

  • اصفهان - خیابان شمس آبادی - خیابان پارس - جنب بیمارستان عیس بن مریم - ساختمان مریم - بلوک 2 - طبقه 3