یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های کودکان
بوشهر

بهترین فوق تخصص بیماری های کودکان بوشهر

دکتر سید محمد صالح طبیب
  • دکتر سید محمد صالح طبیب

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

  • استان بوشهر، شهر بوشهر، خ. سنگی ،مجتمع محمد رسول الله