یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های کودکان
اصفهان

بهترین فوق تخصص بیماری های کودکان اصفهان

دکتر مسعود روضاتی
  • دکتر مسعود روضاتی

  • تخصص:

    متخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

  • استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان امادگاه جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان ساختمان بوعلی