یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیماری های کودکان
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص بیماری های کودکان فارس

دکتر احمد مدنی
 • دکتر احمد مدنی

 • تخصص:

  تخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، نبش خیابان معدل
دکتر رضا بهرامی
 • دکتر رضا بهرامی

 • تخصص:

  فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع) , درمانگاه حافظ
دکتر شهناز پور آرین
 • دکتر شهناز پور آرین

 • تخصص:

  تخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان هفت تیر (20متری سینما سعدی)، کوچه شهید عبائیان، ساختمان نشاط، طبقه دوم
دکتر فریبا همتی
 • دکتر فریبا همتی

 • تخصص:

  تخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، درمانگاه امام رضا (ع) , درمانگاه حافظ
دکتر مهرداد رضایی
دکتر نرجس پیشوا
 • دکتر نرجس پیشوا

 • تخصص:

  تخصص کودکان,فوق تخصص بیماری های کودکان

 • استان فارس، شهر شیراز، خیابان شهید چمران، میدان دانشجو، ساختمان آسیا، طبقه دوم