یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص گوش و حلق وبینی
مازندران

بهترین دکتر متخصص گوش و حلق وبینی مازندران

دکتر احمد شهیدی کسمایی
 • دکتر احمد شهیدی کسمایی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر چالوس، خ امام کوچه گلسرخی ساختمان پزشکان یاس طبقه چهارم واحد 4
دکتر احمد صمدی نسب
 • دکتر احمد صمدی نسب

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر آمل، خ 17 شهریور، مجتمع پزشکی تخصصی امل طبقه دوم
دکتر سیدمحمد اصفهانی
دکتر بهنام غفاری
 • دکتر بهنام غفاری

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر ساری، خ قارن روبروی بانک رفاه کارگران ساختمان شهریار
دکتر حسین فرخنده
 • دکتر حسین فرخنده

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر بابل، مقابل ا ورژانس بیمارستان شهید بهشتی، مجتمع پزشکی بهزاد
دکتر حمیدرضا اوصیاء
 • دکتر حمیدرضا اوصیاء

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر بهشهر، خ امام جنب بانک ملی مرکزی
دکتر رحمان عالمی
 • دکتر رحمان عالمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر فریدون کنار، بیمارستان امام
دکتر رحمان عالمی
 • دکتر رحمان عالمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر بابل، چهارراه فرهنگ،ساختمان گلستان،طبقه دوم
دکتر رمضان عمویی خورشیدی
دکتر روح الله کریمی
 • دکتر روح الله کریمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان مازندران، شهر تنکابن، میدان شیرودی ساختمان پارس طبقه 4 واحد 34