یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص گوش و حلق وبینی
سمنان

بهترین دکتر متخصص گوش و حلق وبینی سمنان

دکتر ابوالفضل صادقی نژاد
دکتر پریا حامدی
 • دکتر پریا حامدی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان سمنان، شهر دامغان، خ خندق، جنب اسنوا، پلاک 37، واحد یک، طبقه اول
دکتر عباسعلی عباسی
 • دکتر عباسعلی عباسی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان سمنان، شهر شاهرود، خ 22 بهمن ساختمان پزشکان بهار، طبقه اول، واحد 8
دکتر عبدالرضا بذری
 • دکتر عبدالرضا بذری

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان سمنان، شهر شاهرود، خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان بهار
دکتر فائزه حسین نژاد آریانی
دکتر قاسم رضا هدایتی مایوان
دکتر مجید کاظمی
 • دکتر مجید کاظمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان سمنان، شهر سمنان، میدان سعدی مجتمع پزشکان صدف طبقه 3 واحد 9
دکتر نجمه دوست محمدیان
 • دکتر نجمه دوست محمدیان

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان سمنان، شهر سمنان، میدان سعدی، ساختمان صدف طبقه چهار، واحد 2