یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص گوش و حلق وبینی
خراسان شمالی

بهترین دکتر متخصص گوش و حلق وبینی خراسان شمالی

دکتر حسین صالح
 • دکتر حسین صالح

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، چهارراه مخابرات کوچه دکتر حکمتی مجتمع ابن سینا
دکتر سید سعید حسینی
 • دکتر سید سعید حسینی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان خراسان شمالی، شهر شیروان، خ امام رضا، روبروی مرکز بهداشت، ساختمان پزشکان ابن سینا
دکتر کوروش رکن آبادی مقیمی
 • دکتر کوروش رکن آبادی مقیمی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، خیابان طالقانی غربی، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه دکتر حکمتی
دکتر محمد علی سلطانی
 • دکتر محمد علی سلطانی

 • تخصص:

  متخصص گوش و حلق وبینی

 • استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، خ طالقانی غربی 27 کوچه جواهری ماه پلاک 7