یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی دست
تهران

بهترین فوق تخصص جراحی دست تهران

دکتر مسعود یاوری
 • دکتر مسعود یاوری

 • تخصص:

  فوق تخصص جراحی دست

 • تهران - شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - بیمارستان اتیه - طبقه منفی یک
دکتر ابراهیم زنوزی
 • دکتر ابراهیم زنوزی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، ک. رویان، پ. 75، ط. هشتم
دکتر ابراهیم زنوزی
 • دکتر ابراهیم زنوزی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، ک. رویان، پ. 75، ط. هشتم
دکتر احمدرضا روفیگری
 • دکتر احمدرضا روفیگری

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا
دکتر احمدرضا روفیگری
 • دکتر احمدرضا روفیگری

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا
دکتر احمدرضا روفیگری
 • دکتر احمدرضا روفیگری

 • تخصص:

  متخصص جراحی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 12، امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا
دکتر تقی بغدادی
 • دکتر تقی بغدادی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، شهرک قدس (غرب)، چهارراه پونک باختری، بیمارستان آتیه
دکتر تقی بغدادی
 • دکتر تقی بغدادی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، شهرک قدس (غرب)، چهارراه پونک باختری، بیمارستان آتیه
دکتر تقی بغدادی
 • دکتر تقی بغدادی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، شهرک قدس (غرب)، چهارراه پونک باختری، بیمارستان آتیه
دکتر تقی بغدادی
 • دکتر تقی بغدادی

 • تخصص:

  متخصص ارتوپدی,فوق تخصص جراحی دست

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 2، شهرک قدس (غرب)، چهارراه پونک باختری، بیمارستان آتیه