یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص جراحی روده بزرگ ( کولورکتال )
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص جراحی روده بزرگ کولورکتال فارس

دکتر احمد ایزد پناه
  • دکتر احمد ایزد پناه

  • تخصص:

    فوق تخصص جراحی روده بزرگ ( کولورکتال )

  • استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هتل پارس، ساختمان ظفر