یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه ( بیهوشی آی سی یو)

پزشکان فوق تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه ( بیهوشی آی سی یو)

دکتر حمیده یاری
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها