یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
فوق تخصص اکوکاردیوگرافی قلب
فارس

بهترین دکتر فوق تخصص اکوکاردیوگرافی قلب فارس

دکتر مریم توسلی
  • دکتر مریم توسلی

  • تخصص:

    فوق تخصص اکوکاردیوگرافی قلب

  • شیراز - خیابان اردیبهشت - حد فاصل بیست متری و صورتگر - روبروی آزمایشگاه دانشبد - ساختمان فروردین - طبقه اول